CEO DESSO Alexander Collot d'Escury

Poznaj naszego dyrektora generalnego

Alexander Collot d'Escury (CEO Desso Group)

Jaka jest Pana wizja rozwoju firmy Desso?

Chcemy być światowym liderem w dziedzinie bezpiecznych dla środowiska pokryć podłogowych i nawierzchni sportowych o doskonałej funkcjonalności i jakości, które przyczyniają się do poprawy zdrowia i samopoczucia użytkowników. Nasze hasło "The Floor is Yours" ("Podłoga jest Twoja") podkreśla nieustanne skupienie na zadowoleniu naszych klientów. Realizując nasze plany, stale dążymy do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Celem jest zapewnienie klientom najwyższego poziomu obsługi oraz korzyści przewyższających koszty. Osobiście chcę mieć pewność, że klienci wracają do nas, bo wiedzą, że mogą liczyć na najszybszą i najbardziej elastyczną obsługę, a nasze produkty spełniają konkretne oczekiwania zarówno w przypadku inspirujących projektów, jak i funkcjonalności poprawiającej komfort życia użytkowników. Klienci powinni bowiem wiedzieć, że nasze wyroby przyczyniają się do lepszego zdrowia i samopoczucia - to nasze kluczowe założenie.

Niektóre nasze produkty pozwalają na przykład poprawić warunki nauczania w szkołach dzięki polepszeniu akustyki, czy też ograniczyć liczbę liczbę zachorowań w miejscu pracy - świadczy o tym wykładzina dywanowa DESSO AirMaster®, która zatrzymuje drobny kurz ośmiokrotnie skuteczniej niż w przypadku podłóg twardych. Stale pracujemy nad nowymi funkcjami, aby zaoferować klientom wyjątkowe możliwości.

Dlaczego nowy dyrektor firmy produkującej wykładziny dywanowe i nawierzchnie sportowe powołuje się na zdrowie i samopoczucie użytkowników?

Większość osób spędza 90% czasu w zamkniętych pomieszczeniach - w biurach, domach lub środkach transportu. Rzadko jednak zastanawiamy się nad wpływem otoczenia na nasze zdrowie. Na przykład lotne związki chemiczne, zwłaszcza lotne związki organiczne, zawarte w farbach i tworzywach sztucznych są niewidoczne gołym okiem. Dotyczy to również drobin kurzu, które jednak mogą przenikać do płuc i powodować choroby układu oddechowego takie jak astma. Również poziom hałasu może niekorzystnie wpływać na samopoczucie użytkowników. Nieodpowiednie parametry akustyczne w budynkach szkolnych mogą prowadzić do problemów uczniów ze słyszeniem lub koncentracją. Poświęciliśmy wiele czasu na opracowanie pokryć podłogowych bezpiecznych dla zdrowia i samopoczucia ludzi. Dzięki temu dostarczamy nowatorskie wykładziny pochłaniające hałas i ograniczające ilość drobnego kurzu w powietrzu, które pozwalają zmniejszyć zachorowalność w miejscach pracy oraz zapewnić pełną wydajność i zadowolenie pracowników.

Co według Pana pozwoli firmie Desso odnieść sukces w przyszłości?

Sądzę, że będzie to wymagać zrozumienia potrzeb klientów i dostarczania produktów światowej klasy, które spełniają oczekiwania użytkowników oraz pozytywnie wpływają na ich zdrowie i samopoczucie. Oferowanie produktów w odpowiednim miejscu i czasie wiąże się z osiągnięciem doskonałości operacyjnej. Dodam jednak, że najważniejszym czynnikiem sukcesu jest skupienie najlepszych pracowników wokół określonych przez nas celów.Kapitał ludzki to niewątpliwie najważniejszebogactwo każdej firmy. Wspólne możliwości i energia pozwolą nam odnieść sukces.

Jak zadbać o to, aby wszyscy zmierzali ku właściwym celom?

Kierownictwo firmy - w tym ja - powinno precyzyjnie wskazać inspirujące cele i priorytety, aby zmotywować pracowników do osiągania ambitnych zamierzeń. Jednocześnie jednak od każdego pracownika oczekujemy samodzielności, energii oraz ukierunkowania na wykonywanie zadań. Ważne jest, aby wszyscy całkowicie angażowali się w pracę. Tylko wtedy bowiem będziemy w stanie wykorzystać aktywność pracowników i ułatwić im realizowanie własnych koncepcji lub rozwiązań. Oczekujemy od ludzi współpracy i dzielenia się wiedzą oraz szybkiego informowania w razie problemów lub sytuacji, które wymagają dodatkowej pomocy.  Zasoby informacyjne naszej firmy są po prostu bezcenne i trzeba je wykorzystywać. 

Jakie wartości powinny być wspólne dla wszystkich?

Nasze główne wartości wyznaczają drogę o sposoby postępowania w zakresie długoterminowych strategii i celów. Wartości te są trwałym elementem naszej codziennej działalności i procesów podejmowania decyzji. Każdy aspekt naszych działań cechuje się integralnością. Skupiamy się na klientach, realizując strategię polegającą na produkcji okładzin podłogowych bezpiecznych dla zdrowia i samopoczucia użytkowników. Opieramy się także na trzech wartościach ułatwiających pełne wykorzystanie potencjału pracowników: zdrowym rozsądku, przedsiębiorczości i ambicji oraz aktywności i samodzielności. Ponadto działamy zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej, kierując się strategią Cradle to Cradle®

W jaki sposób firma Desso utrzyma przewagę w dynamicznym, wysoce konkurencyjnym środowisku biznesowym?

Osiągniemy ten cel, nieustannie dostosowując się do zmian rynkowych, między innymi przez opracowywanie wartościowych rozwiązań i produktów o właściwościach korzystnych dla zdrowia i samopoczucia użytkowników. Chodzi również o dostosowywanie się do wymagań i stopniowe wprowadzanie zmian. W związku z tym rozwijamy strategię Cradle to Cradle®, która umożliwia nam projektowanie produktów zawierających najzdrowsze materiały oraz przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym (czyli ponowne wykorzystywanie cennych surowców w produkcji wyrobów wysokiej jakości). 

  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email