Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka światowa jest oparta na liniowej zasadzie „weź, użyj i wyrzuć”, która jest obecnie zagrożona ze względu na ograniczoną dostępność surowców naturalnych w obliczu rosnącego popytu, zmian klimatycznych, nadmiernego polegania na paliwach kopalnych i energii atomowej (to pierwsze powoduje silny wzrost cen ropy naftowej, a drugie może być potencjalnie groźne) i toksyczności materiałów.

CircularEconomy_image1a.jpg


W najbliższych dekadach rozwój gospodarczy krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu umożliwi wyjście z ubóstwa około trzem miliardom ludzi, co prawdopodobnie doprowadzi do zwiększenia popytu na towary wśród nowych przedstawicieli klasy średniej.

Jednak nasza planeta nie będzie w stanie sprostać temu nagłemu wzrostowi aktywności ekonomicznej i generowanemu w ten sposób zużyciu zasobów naturalnych, chyba że powstanie nowy model biznesowy, przyjazny dla środowiska naturalnego, w którym zarządzanie materiałami będzie bardziej racjonalne.
 
Gospodarka o obiegu zamkniętym wspiera rozwój gospodarczy, oferując jednocześnie rozwiązania dla kryzysów środowiskowych.
 Stoimy dzisiaj w obliczu zmian, polegających na przejściu od starego modelu "weź, użyj i wyrzuć" do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym eksploatacja materiałów i energii odbywać się będzie na dużą mniejszą skalę. Dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że w nadchodzących latach będzie nam coraz trudniej sprostać rozwojowi gospodarczemu, chyba że dokonamy zmian i nauczymy się wytwarzać produkty nadające się do rozbiórki i bezpiecznego recyklingu. Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwoli nam uporać się z 4 poważnymi, globalnymi kryzysami:

1. Kryzys klimatyczny

Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest nie tylko przejście na odnawialną energię, co pozwoli obniżyć emisję dwutlenku węgla, ale również recykling oraz ponowne wykorzystanie materiałów, co z kolei spowoduje zmniejszenie zużycia energii przez przemysł w porównaniu do modelu liniowego.

2. Kryzys toksyczności materiałów

Człowiek niemal nieustannie wdycha substancje chemiczne znajdujące się w przedmiotach codziennego użytku. Chociaż na co dzień o tym nie myślimy, ponieważ 90% czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, jest to poważny problem, który będzie narastał, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązany. Tworzywa sztuczne, farby, tekstylia i inne materiały wydzielają gazy zawierające związki toksyczne i pyły powodujące astmę i wiele innych chorób. Wraz z globalnym wzrostem urbanizacji, musimy zapewnić, że materiały, które znajdują się wewnątrz budynków są wytwarzane z myślą o ludziach, ich zdrowiu oraz środowisku naturalnym. Ideologia  "cradle to cradle", której twórcami są William McDonough i Michael Braungart, a która stała się częścią filozofii Desso oferuje rozwiązania, które zapewniają, że wszystkie produkty są bezpieczne i zaprojektowane tak, aby nadawały się do recyklingu i ponownego użytku.

3. Kryzys surowców

Ziemia nie dysponuje już takimi zasobami surowców (miedzi, fosforanów, cynku czy ropy naftowej), które pozwoliłyby na dalszy rozwój gospodarczy w tempie podobnym do tego z minionych stuleci. Obecnie, około 80% odpadów pochodzących z towarów konsumenckich - opakowań, ubrań lub butów - ląduje w spalarniach, na składowiskach odpadów lub w ściekach. A tymczasem towary te mają swoją wartość rynkową i aby ją odzyskać wystarczy znaleźć dobry model biznesu opartego na wtórnym przetworzeniu i ponownym wykorzystaniu. Na podstawie raportu  the Ellen MacArthur Foundation, szacuje się, że taki model pozwoliłby na zaoszczędzenie około 700 miliardów dolarów rocznie na materiałach wykorzystywanych do produkcji dóbr konsumenckich.

4. Kryzys energetyczny

Uzależnienie gospodarki światowej od paliw kopalnych jest nie tylko sprzeczne z ideą zrównoważenia w perspektywie długoterminowej, ale również czyni nas wrażliwymi na wstrząsy ekonomiczne już dzisiaj. Amerykański ekonomista Jeremy Rifkin słusznie zauważył, że: "Kiedy koszty paliwa wzrastają, ceny innych produktów w całym łańcuchu dostaw szybują do góry, ponieważ paliwa kopalne są wykorzystywane do produkcji wszystkiego: nawozów, środków ochrony roślin, leków, materiałów budowlanych, włókien syntetycznych, energii, w transporcie, ciepłownictwie oraz do produkcji światła". Dlatego Rifkin nawołuje do budowy bardziej stabilnego systemu energetycznego, opartego o nowe, technologicznie zaawansowane sieci energetyczne zaopatrujące domy, biura i zakłady produkcyjne w energię odnawialną. W tym kontekście gospodarka o obiegu zamkniętym, skupiająca się w perspektywie długoterminowej na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej oraz oparta na modelu zakładającym mniejsze zużycie energii stanowi źródło dobrych rozwiązań.


Firma Desso, dzięki wdrożeniu modelu gospodarki o obiegu zamkniętym opartego na metodzie Cradle to Cradle® w odpowiedni sposób wykorzystuje tę nowatorską strategię przemysłową.
 
W pierwszym tomie raportu pt., 'Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition' (Volume 1) opracowanym w styczniu 2012 roku pod kierunkiem Ellen MacArthur, założycielki fundacji Ellen MacArthur Foundation, stwierdzono, że gospodarka jest w  obiegu zamkniętym "zastępuje koncepcję »końca życia« odtworzeniem, zmienia nastawienie w stronę wykorzystania odnawialnych źródeł energii, odchodzi od stosowania toksycznych chemikaliów, które uniemożliwiają ponowne wykorzystywanie materiałów, a także ma na celu eliminację odpadów poprzez doskonalsze projektowanie materiałów, produktów, systemów i modeli biznesowych".
 
 
W tym samym raporcie, przygotowanym wspólnie z firmą McKinsey & Co., obliczono, że dzięki przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym przemysł w Unii Europejskiej mógłby zaoszczędzić kwotę rzędu 630 mld dolarów (464 mld euro), czyli prawie 4% rocznego PKB.
 
 
W drugim raporcie
 'Towards the Circular Economy' (Volume 2) przygotowanym przez tych samych autorów w 2013 roku, podkreślono, że oszczędności dla globalnej gospodarki z samego tylko szybko rozwijającego się sektora dóbr konsumenckich mogłyby wynieść 700 mld dolarów (516 mld euro).
 
Podczas niedawnego szczytu Światowego Forum Gospodarczego W Davos przedstawiono tom trzeci raportu pt. 'Towards the circular economy: Accelerating the scale-up across global supply chains' (Volume 3) Dane w raporcie potwierdzają, że gospodarka o obiegu zamkniętym może do 2025 r. zwiększyć wartość globalnej gospodarki o ponad 1 bln dolarów. Raport jest częścią projektu MainStream, nowego partnerskiego przedsięwzięcia Światowego Forum Gospodarczego, Fundacji Ellen MacArthur i firmy McKinsey & Co. Celem tej inicjatywy jest współpraca z firmami na rzecz wykorzystania potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym w określonych obszarach, takich jak zarządzanie materiałami, technologie informatyczne i nowatorskie modele biznesowe. Organizatorzy szacują, że projekt MainStream pozwoli ograniczyć koszty materiałów o 500 mln dolarów, zwiększyć liczbę miejsc pracy o 100 tysięcy i zmniejszyć ilość odpadów o 100 mln ton.

Desso jest jedną z pierwszych organizacji, które zostały członkiem sieci wymiany wiedzy, zwanej Circular Economy 100, utworzonej przez Ellen MacArthur Foundation i pozostaje jednym z pionierów gospodarki o obiegu zamkniętym, dostarczając Ellen MacArthur Foundation oraz innym organizacjom materiały do badań.

„Ze względu na ograniczoną ilość zasobów na świecie musimy przyjąć model działalności oparty na ich odtwarzaniu, tworząc łańcuchy dostaw zapewniające materiały bezpieczne podczas użytkowania i recyklingu. W zamkniętych pomieszczeniach spędzamy 90% czasu, zatem zastosowane materiały muszą być bezpieczne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Zamierzamy wspierać autorów raportu i projekt MainStream naszym doświadczeniem w zakresie przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Alexander Collot d'Escury, CEO Desso Group

  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email