Segment: Edukacja

Desso jest producentem innowacyjnych wykładzin, które pozytywnie wpływają na atmosferę uczenia się, zdrowie i dobre samopoczucie w sektorze edukacji, czyli w klasach szkolnych, kącikach do nauki, laboratoriach komputerowych, czytelniach oraz w wielu innych pomieszczeniach budynków szkolnych.

Education.jpg

 

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko chętnie uczyło się i oczekuje, że szkoła zadba o zdrowie uczniów. Dosyć często zdarza się jednak, że powietrze w szkole jest zanieczyszczone, a akustyka zła.

Problem pyłu unoszącego się w powietrzu może być szczególnie uciążliwy dla dzieci, ponieważ tempo ich oddechu jest większe niż u osoby dorosłej. W takim środowisku przybywa dzieci chorujących na astmę.

Dla przykładu, szacuje się, że silne zanieczyszczenie powietrza w szkołach w Chinach przyczyniło się do zwiększenia o 40% liczby dzieci chorujących na astmę w ciągu ostatnich 5 lat.1)

Według doniesień Atlantic Magazine: "Wśród najważniejszych przyczyn hospitalizacji dzieci, na pierwszym miejscu jest astma, będąca chorobą potencjalnie zagrażającą życiu i stanowiąca poważne obciążenie zarówno dla rodzin chorych, jak i całego społeczeństwa. Dzieci chorujące na astmę zaniżają statystyki frekwencji, a wysokie koszty leczenia mogą stanowić źródło dużego stresu dla ich rodzin." 2)

Struktura wykładziny DESSO AirMaster® rozwiązuje ten problem, ponieważ umożliwia wychwytywanie i zatrzymywanie cząsteczek pyłu.

Ten przykład wyraźnie pokazuje, w jaki sposób realizujemy naszą wizję "tworzenia podłóg sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu", starając się pozytywnie oddziaływać na zdrowie i samopoczucie nauczycieli oraz ich uczniów i przyczyniać się do zmniejszania liczby dni zwolnień lekarskich wśród nauczycieli.

Rodzice oczekują od szkoły, że ta zapewni ich dzieciom takie warunki, aby mogły wyraźnie słyszeć nauczyciela w trakcie lekcji. Mimo to, w projektach wielu budynków szkolnych problem akustyki nie został w ogóle wzięty pod uwagę. W niektórych przypadkach zła akustyka powoduje zmniejszenie efektywności nauczania, spadek poziomu koncentracji uczniów, a w efekcie może negatywnie wpływać na osiągane przez uczniów wyniki.

Wykładzina DESSO SoundMaster® osłabia lub całkowicie pochłania dźwięk, co może być dobrym sposobem na poprawę efektywności nauczania i uczenia się. W końcu, dobry wybór wykładziny oznacza większe bezpieczeństwo dla dzieci. Taka powierzchnia jest mniej śliska od podłogi twardej i bezpieczniejsza w razie upadku. 
 Wynika z tego, że wykładziny Desso oferują szereg korzyści dla sektora edukacji:

 • tworzą atmosferę sprzyjającą nauce, co w efekcie może mieć dobry wpływ na wyniki uczniów i pracę nauczycieli,
 • przyczyniają się do poprawy czystości i jakości powietrza w pomieszczeniach, co jest ważne z punktu widzenia przeciwdziałania alergiom,
 • pomagają zmniejszyć ilość szkodliwych pyłów w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych,
 • zapewniają najbardziej ekonomiczne rozwiązania podłogowe,
 • zwiększają bezpieczeństwo w pomieszczeniach,
 • poprawiają akustykę pomieszczeń,
 • podnoszą jakość życia.

1) Wilkinson, Laura, China's Asthma Problem is Bad - and Growing Worse, The Atlantic, czerwiec 2013 r.
 
2)  Wilkinson, Laura, China's Asthma Problem is Bad - and Growing Worse, The Atlantic, czerwiec 2013 r.

 • Poleć tę stronę
 • twitter
 • linkedin
 • facebook
 • email