Instrukcje montażu

Montaż wykładzin i płytek wykładzinowych powinien zawsze odbywać się w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków panujących na zajmowanym obszarze lub w budynku.

Warunki w miejscu montażu
Materiał należy odpakować na co najmniej 24 godziny przed montażem (48 godzin w przypadku podklejki EcoBase™) i zaczekać, aż dostosuje się do temperatury pokojowej. Produkt należy instalować w pomieszczeniu przy temperaturze co najmniej 18°C i maksymalnej wilgotności względnej 65%. Temperatura podłoża nie może być niższa niż 10°C. Większość wykładzin i płytek wykładzinowych Desso można montować na podłożu z ogrzewaniem podłogowym, o ile maksymalna temperatura podłoża nie przekracza 27°C. Ogrzewanie należy wyłączyć najpóźniej na 48 godzin przed montażem. Wygląd wykładzin tkanych na szerokim krośnie i wykończenia podłogi z płytek wykładzinowych w znacznym stopniu zależy od podłoża, zatem właściwe przygotowanie tej powierzchni jest bardzo ważne.

Przygotowanie podłoża
1. Podłoga powinna być czysta, sucha, równa i pozbawiona zanieczyszczeń, takich jak olej, smar lub środek do polerowania. Wilgotność względna nowej warstwy betonu nie może przekraczać 75% (zgodnie ze wskazaniem higrometru).
2. Zakurzone podłogi i powierzchnie o właściwościach pochłaniających należy dokładnie zamieść i zagruntować odpowiednim środkiem. Przed nałożeniem lepiszcza lub środka klejącego należy zaczekać na wyschnięcie zagruntowanej powierzchni.
3. Wylewki betonowe powinny być solidne, a wszystkie uszkodzenia powierzchni lub otwory należy pokryć odpowiednią warstwą poziomującą (co najmniej 3 mm grubości).
4. Należy usunąć wszystkie istniejące materiały podłogowe.
5. Deski podłogowe muszą być wypoziomowane i solidnie zamocowane.  Nierówne powierzchnie należy wypoziomować za pomocą sklejki o grubości 6 mm, która może wymagać uszczelnienia, aby zapobiec wchłanianiu nałożonego lepiszcza lub kleju.

Montaż płytek wykładzinowych
Po pokryciu obszaru roboczego lepiszczem i całkowitym wyschnięciu tej warstwy można rozpocząć montaż płytek przy użyciu standardowych metod. Przedwczesne umieszczenie płytek na wilgotnym lepiszczu spowoduje ich trwałe zamocowanie. Firma Desso zaleca nałożenie lepiszcza na całą powierzchnię podłoża. Podczas montażu paneli w podłogach podniesionych należy zachować ostrożność, tak aby wilgotne lepiszcze nie wniknęło do łączeń między panelami.

Większość płytek wykładzinowych firmy Desso, zwłaszcza produktów z wysokim runem, instaluje się zwykle w postaci modułów, które należy układać w taki sposób, by ich strzałki kierunku wskazywały tę samą stronę. Niektóre płytki mają ściśle określony kierunek runa lub wzór i można lub trzeba montować je w układach typu "Ćwierć obrotu", "Kamień ciosany" lub "Cegła" (informacje są dostępne w danych technicznych produktu).

Montaż wykładziny tkanej na szerokim krośnie
W celu zamocowania wykładziny bezpośrednio na odpowiednio przygotowanym podłożu należy zastosować trwały system klejenia. Wykładzinę należy rąbkować, nakładając fragmenty na siebie i docinając je, ponieważ nie można zagwarantować prostych krawędzi na całej długości płata lub rolki.  Wykładziny wzorzyste należy docinać indywidualnie. Aby odpowiednio dopasować materiał, należy go rozciągnąć przed zamocowaniem. W celu usunięcia pęcherzy powietrza i zapewnienia właściwego przylegania materiału do kleju należy zastosować wygładzacz do wykładzin.
 

Systemy podkładowe
W przypadku zastosowań komercyjnych zdecydowanie zaleca się przyklejenie wykładziny kępkowej bezpośrednio do podłoża, jednak czasami może być konieczne użycie dodatkowej, odpornej warstwy podkładowej. Technika ta polega na przyklejeniu podkładu do odpowiednio przygotowanego podłoża za pomocą lepiszcza lub środka klejącego, a następnie zamocowaniu wykładziny do warstwy podkładowej przy użyciu kleju trwałego.   Należy pamiętać, że w przypadku podwójnych systemów podkładowych nie można zagwarantować stabilności wymiarów wykładziny, jeśli używane są krzesła na kółkach.

Schody
Schody w obiektach komercyjnych mogą różnić się zastosowanymi materiałami i profilem. Użytkownik końcowy może wymagać pełnego efektu szerokiego krosna, który można osiągnąć, gdy wykładzina zostanie rozłożona na całej długości klatki schodowej. Większość obiektów komercyjnych wymaga jednak bezpośredniego zamocowania wykładziny do krawędzi stopni. W zależności od warstwy podkładowej może być konieczne zastosowanie innej techniki.

Określenie metody odpowiedniej do wszystkich zastosowań jest niemożliwe, zatem decyzję o sposobie montażu powinien podjąć instalator wraz z użytkownikiem końcowym.

  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email