Program Take Back

Każdego roku miliony metrów kwadratowych zużytej wykładziny są wyrzucane, często palone lub składowane na wysypiskach, przez co zniszczeniu ulega bardzo cenny surowiec. Z początkiem 2008 roku firma Desso podjęła rewolucyjne starania na rzecz bezpiecznego recyklingu wykładzin, wdrażając program Take BackTM.

Take back.jpg


 Oferując naszym klientom uczestnictwo w programie Take BackTM , zapewniamy, że zużyte produkty zostaną poddane recyklingowi zgodnie z zasadami Cradle to Cradle®. Inicjatywa polega na odbieraniu od użytkowników zużytych produktów i odzyskiwaniu z nich w sposób bezpieczny materiałów do produkcji nowych wykładzin lub innych produktów. Pozyskiwanie surowców określonych w sposób pozytywny, wprowadzanie nowych metod produkcji oraz odbiór zużytych wykładzin od klientów to przykłady naszych działań na rzecz stworzenia procesu o zamkniętym obiegu (od produkcji do zużycia, do ponownej produkcji).

Zachęcamy do globalnej zbiórki nie tylko własnych produktów, ale również wszystkich rodzajów zużytych wykładzin, z wyjątkiem wykładzin zawierających w swoim składzie PCV. Odzysk materiałów odbywa się przy wykorzystaniu innowacyjnej techniki oddzielania, zwanej Refinity®, która polega na oddzieleniu przędzy i innych włókien od podłoża.

W ten sposób przedsiębiorstwa takie jak nasze mogą zacząć przechodzić do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym zużyte towary służą do bezpiecznej produkcji nowych towarów, które po zużyciu zostaną ponownie wykorzystane. Wierzymy, że model obiegowy jest najbardziej zrównoważonym i innowacyjnym podejściem do biznesu w XXI wieku. Wiemy, że model gospodarki liniowej, oparty na zasadzie "weź, użyj i wyrzuć" nie jest zrównoważony, szczególnie w sytuacji kiedy na rozwijających się rynkach Azji, Ameryki Łacińskiej i innych krajów pojawiają się miliony nowych konsumentów.

  • Poleć tę stronę
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email